Resource Collection
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း ၂၀၂၁ ၊ တွဲ ၇၄၊ မှတ် ၁ - ၅၃ (ဇန်နဝါရီ - ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၂၁) ။
Book from National Library ( Naypyitaw )
Publisher
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန ၊နေပြည်တော် ၊၂၀၂၁ ။
Description
၅၃ စောင် ။
Keyword
ပြန်တမ်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း၊ ပြန်တမ်း ၂၀၂၁
Subject(s)
Summary
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဒီဇင်ဘာလအထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းများ ဖြစ်သည်။
Gazetteer
Series ItemNumber
0 တွဲ ၇၄၊ မှတ် ၁ - ၅၃ (ဇန်နဝါရီ - ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၂၁)-
PDF