Resource Collection
စိန်ပန်းကုန်းရွာဓါးပြတိုက်မှု ။
Book from National Library ( Naypyitaw )
Publisher
မသ ၁၂၂၇ ။
Description
၃၆ ရေစီး ၊ ၄၁ x ၁၆ စင်တီ ။ ဇယား ၊
Note
ဓားပြတိုက်ရာပါပစ္စည်းစာရင်း ၊ တရားအစစ်ခံချက် ။
Subject(s)
တရားစီရင်ရေး ။