Resource Collection
National Library Naypyitaw: Search results (190)
1. အိုင်ချင်းကဗျာနှင့် ဂယက်အနက် /
by အေးအေးမော် ။
Publisher: Myanmar Academy of Arts and Science (MAAS) ၊
Item Type: Research Paper
အိုင်ချင်းကဗျာနှင့် ဂယက်အနက် /
2. ကုန်းဘောင်ခေတ်တေးကဗျာများမှ ကောင်းကင်ကို ရည်ညွှန်းသောဝေါဟာရများ /
by သီတာနွယ် ။
Publisher: Myanmar Academy of Arts and Science (MAAS) ၊
Item Type: Research Paper
ကုန်းဘောင်ခေတ်တေးကဗျာများမှ ကောင်းကင်ကို ရည်ညွှန်းသောဝေါဟာရများ /
3. မြန်မာကဗျာများရှိ သင်္ကေတများမှ အနက်တစ်ခုထက်ပိုခြင်းကို လေ့လာခြင်း /
by ခင်မြတ်သွယ် ။
Publisher: Myanmar Academy of Arts and Science (MAAS) ၊
Item Type: Research Paper
မြန်မာကဗျာများရှိ သင်္ကေတများမှ အနက်တစ်ခုထက်ပိုခြင်းကို လေ့လာခြင်း /
4. မြန်မာကဗျာနှင့် ဆံကေသာသင်္ကေတ /
by သီသီဆွေ ။
Publisher: Myanmar Academy of Arts and Science (MAAS) ၊
Item Type: Research Paper
မြန်မာကဗျာနှင့် ဆံကေသာသင်္ကေတ /
5. မြန်မာစကား အသုံးအနှုန်းအယူအဆကွဲပြားမှု လေ့လာချက် /
by မြသီတာဝင်း ။
Publisher: Myanmar Academy of Arts and Science (MAAS) ၊
Item Type: Research Paper
မြန်မာစကား အသုံးအနှုန်းအယူအဆကွဲပြားမှု လေ့လာချက် /
6. ဂျိန်ဖော့ဘာသာစကားရှိ စကားထာများ /
by အမ်ဆိုင်းဘူ ။
Publisher: Myanmar Academy of Arts and Science (MAAS) ၊
Item Type: Research Paper
ဂျိန်ဖော့ဘာသာစကားရှိ စကားထာများ /
7. မျက်မှောက်ခေတ် မြန်မာသတင်းစာနှင့် ဂျာနယ်များတွင်တွေ့ရသော မြန်မာဝါကျ အထားအသိုအမှားများကို လူမှုဘာသာဗေဒရှုထောင့်မှလေ့လာချက် /
by မွန်မွန်အောင် ။
Publisher: Myanmar Academy of Arts and Science (MAAS) ၊
Item Type: Research Paper
မျက်မှောက်ခေတ် မြန်မာသတင်းစာနှင့် ဂျာနယ်များတွင်တွေ့ရသော မြန်မာဝါကျ အထားအသိုအမှားများကို လူမှုဘာသာဗေဒရှုထောင့်မှလေ့လာချက် /
8. ဘာသာစကားထိတွေ့မှုပုံစံများကို လူမှုဘာသာဗေဒအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်း /
by နန်းဝေစံ ။
Publisher: Myanmar Academy of Arts and Science (MAAS) ၊
Item Type: Research Paper
ဘာသာစကားထိတွေ့မှုပုံစံများကို လူမှုဘာသာဗေဒအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်း /
9. ရှင်ပြုနားသ အလှူတော်မင်္ဂလာဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ဝေါဟာရများ /
by ဝင်းဝင်းခိုင် ။
Publisher: Myanmar Academy of Arts and Science (MAAS) ၊
Item Type: Research Paper
ရှင်ပြုနားသ အလှူတော်မင်္ဂလာဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ဝေါဟာရများ /
10. မြန်မာစာအရေးအသား ထုံးမီစံမျှဖြစ်စေရေးအတွက် ခေတ်အဆက်ဆက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်များ /
by ဖြူဖြူငြိမ်းသွယ် ။
Publisher: Myanmar Academy of Arts and Science (MAAS) ၊
Item Type: Research Paper
မြန်မာစာအရေးအသား ထုံးမီစံမျှဖြစ်စေရေးအတွက် ခေတ်အဆက်ဆက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်များ /

« 12345678910»